O FIRMIE

O FIRMIE:

Początki firmy sięgają 1981 roku kiedy to właściciel wraz z dwoma pracownikami świadczył usługi w zakresie wykonywania wewnętrznych instalacji gazowych i wodno – kanalizacyjnych. Od roku 1982 roku firma zatrudniała pięciu pracowników i poza dotychczasową działalnością rozpoczęto wykonywanie zewnętrznych sieci gazowych.

W kolejnych latach zwiększał się zakres i skala wykonywanych usług, rozpoczęto udział w przetargach realizowano inwestycje w wielu gminach województwa podkarpackiego, wykonując sieci gazowe oraz instalacje w budynkach szkół oraz blokach mieszkalnych.

W 1992 roku właściciel firmy uzyskał uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami w zakresie branży instalacyjnej gazowej. Od roku 1994 zatrudnienie zwiększyło się do kilkudziesięciu pracowników i utrzymuje się do dziś. Od 2000 roku wykonujemy stacje redukcyjno-pomiarowe, budujemy i modernizujemy kotłownie oraz stacje uzdatniania wody wraz z przepompowniami.

OBECNIE GŁÓWNĄ DZIEDZINĄ DZIAŁALNOŚCI NASZEJ FIRMY JEST WYKONYWANIE OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH WOD-KAN-GAZ-CO POSIADAJĄC WYSPECJALIZOWANĄ KADRĘ ORAZ FROFESJONALNY SPRZĘT